نکاتی درباره خودرو که باید بدانید

نکاتی درباره خودرو که باید بدانید

✅جداكردن كابل باطري هنگامي كه خودرو روشن است
♻️همانطور که مي دانيد ولتاژ توليدي دينام حدود 14 ولت است، اما بايد دانست که اين ولتاژ، ولتاژ متوسط توليدي دينام است.
🎈 قله (پيک) توليد ولتاژ دينام برحسب دور موتور و بار گرفته شده از دينام، متغير بوده و گاهي اوقات به بيش از 16 ولت نيز مي رسد.
☢️در حالت عادي که کابل هاي باطري متصل است اين نوسان ولتاژي به دليل خاصيت خازني باطري تعديل مي شود اما اگر کابل باطري در هنگاميکه خودرو روشن است، باز شود، اين نوسانات مي تواند بر روي قسمت هاي حساس خودرو (تمامي کنترل يونيت هاي الکتريکي) تاثير نامطلوب داشته باشد.
حداکثر قدرت تحمل نوسان ولتاژيECU به طور استاندارد تا 16 ولت است. اگر هنگامي که خودرو روشن است کابل باطري را جدا کنيم به طور حتم ريسک سوختن ECU وجود دارد، طبيعي است که با توجه به قيمت زياد آن اين کار عاقلانه به نظر نمي رسد.
⚡️ – امتحان جرقه از روي واير شمع با اتصال آن به بدنه
وقتي وايرها را از سر شمع ها مي کشيد و براي امتحان برق ارسالي به سر شمع ها توسط واير مربوطه به بدنه جرقه ايجاد مي کنيد، ممکن است که مقدار جريان نا بهنگام غير قابل کنترلي را در ثانويه کويل ايجاد کنيد.
💥برق ثانويه کويل با برق ثانويه کويل با برق سيم پيچ اوليه آن داراي تاثير متقابل هستند. سيم پيچ اوليه کويل نيز برق خود را مستقيماً از ECU مي گيرد. اين کار مکن است موجب ايجاد نوسانات برق در شبکه برق خودرو و آسيب رسيدن به قسمت هاي حساس (تمامي کنترل يونيت ها) به خصوص ECU انژکتور شود. در صورت تمايل به چک کردن برق سر شمع ها از يک شمع فيلر گيري شده يدک استفاده کنيد تا ميزان جريان دهي ثانويه کويل تحت کنترل باشد.
💦- آب زدن به ECU
اگر پشت جعبه ECU را باز کنيد خواهيد ديد براي جلوگيري از فنوذ آب قسمت فيبر مدارچاپي و حتي پين هاي داخلي با ماده اي موم مانند پوشيده شده اما در هر صورت پين هاي نري خارجي سوکت ECU بدون محافظ هستند و خيس شدن آنها موجب اتصال کوتاه خارجي شده و ممکن است به احتمال زياد به ECU آسيب بزند.

نظر خود را بنویسید